آدرس شماره تلفن نمایندگی فروش استان
1 خ شهدا-روبروی پاساژ ملت 07712580816 عینک ری‌بن-
اقای معماری
بوشهر

2
خ شهدا- روبروی پاساژ ملت
07712525881
عینک فرهنگ-آقای زائری
بوشهر

3خ شهید چمران-جنب بانک رفاه
0773-4222642
عینک زمرد_آقای جعفری
برازجان